Potřebujete odhad pro dědické řízení nebo pro vklad či odepsání majetku v účetnictví organizace?

Ocenit automobil, motocykl, nábytek nebo něco jiného?

Neváhejte a volejte nebo pište!

OceňTo.cz

CO JE VĚC MOVITÁ?

Dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb. § 119

(1) Věci jsou movité nebo nemovité.

(2) Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

Věc movitá (narozdíl od nemovitosti) je věc, kterou je možné bez porušení její podstaty přemísťovat, pokud netvoří součást nebo příslušenství nemovitosti (tj. vše, co je s ní spojeno nebo určeno k trvalému používání).

Ton 
Petr - koncesovaný odhadce - idatabaze.czOdhadci a odhady - idatabaze.cz